Οι εγγραφές για τον αγώνα ολοκληρώθηκαν.

Κάποιες λίγες θέσεις που έμειναν θα δοθούν στο κέντρο εγγραφών στο Νομαρχείο (12:00-18:00).